دانشکده هنر ومعماری

اطلاعیه

همایش زلزله وهفته پژوهش

تقارن زلزله اخیر وهفته پژوهش فرصت مناسبی ایجاد نمود تا دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد کرمان، همایش علمی دراین موضوع برگزار نماید. این همایش مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۶‬ باحضور اساتید دانشگاه و متخصصین امر و نیز مقامات شهر کرمان، برگزار گردید و در پایان بیانه همایش به شرح ذیل صادر گردید:

بیانیه همایش

کرمان امروز، کرمانی آرام و قرار از کف داده است. سرزمینی که نه تنها بستری امن برای آرامش و امنیت ساکنانش نیست که مهد دلهره، التهاب و اضطراب فرزندانش شده است. کرمان این روزها چنان بر روال پدیده ای با نام زلزله بر مدار جنبش و تکان است که تپش قلبهای مردمانش از وحشت و نگرانی، قصه ی پر غصه ی هر لحظه و هر دقیقه اش گشته. در میانه ی این امواج، جامعه ی دانشگاهی به پیشگامی دانشکده ی هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان تلاش می کند تا در راستای این مهم اقدام به برگزاری همایش علمی مدیریت یکپارچه ی زلزله، تاب آوری و اقدام محلی نموده است و کوشش می نماید تا پیش از آنکه بی تفاوتی ناشی از تکرار این مخاطره ی بزرگ، را به درستی نشان دهد. از این رو در قالب بیانیه ی همایش علمی مدیریت یکپارچه ی زلزله، تاب آوری و اقدام محلی اعلام می دارد:

۱- نباید اجازه دهیم تکرار تکان ها و تکانه ها، مخاطره ی عظیمی چون زلزله را به حدیث مکرر روزهایمان بدل کند و آگاه باشیم که این تکرار، لزوم آمادگی لحظه ای فرد فرد مردمان را تذکر می دهد.جامعه دانشگاهی برای ارایه ی این آموزش، آمادگی دارد.

۲- همچون همیشه اقدام های پیشگیرانه را بسیار عقلانی تر تلقی میکند و برای انجام آن دست اقدامات پیشگیرانه ای که در زمره مقاومت ساخت و ساز های درست و مسئولانه شهری است، آمادگی جامعه دانشگاهی برای همراهی با استانداری، شهرداری، راه و شهر سازی و تمامی نهادهای مسئول اعلام میدارد.

۳- تاب آوری شهری متکی بر اصول علمی و تخصصی شهرسازی را توام با مشارکت مردمی و در قالب شعار جهانی شهر من آماده میشود، یگانه راه آمادگی در برابر امر طبیعی بحران میشناسد.و خود را آماده ارایه ی راهکارهای عمل و اجرایی به نهاد های مسئول معرفی میکند.

۴- استحکامات سازه ای را تنها راه مقاوم سازی و آمادگی بناها و ساخت و سازهای شهری نمی شناسند و همراهی طراحی های درست و دقیق معماری و شهرسازی را ضرورتی غیر قابل انکار می شناسدو برای ارایه ی این دسته از طراحی ها اعلام حضور و همراهی مینماید.

۵- بیشتر و پیشتر از هر اقدام دیگری توجه به لزوم همگامی اقدامات نرم افزاری همچون آموزش، اصلاحات اجتماعی و فرهنگی با اقدامات سخت افزاری در قالب مداخلات کالبدی و در سطحی محلی و با توجه به شرایط بومی را ضروری و لازم می شناسد و اطمینان می دهد که تفکیک اقدامات صرف کالبدی همچون همیشه محکوم به شکست است و مطمئن است که سایر بخش های دانشگاه نیز آماده ی این همگامی و همراهی اند.

۶- در پایان، شایسته می داند که ساختمان دانشکده ی هنر، معماری و شهرسازی به عنوان سمبل و نهاد ساخت و ساز صحیح ایفای نقش نماید و آنچه در شرایط امروز به عنوان بنای در اختیار این مجموعه قرار دارد را به هیچ وجه سزاوار استادان و دانشجویان این دانشکده نمی شناسد و با مخاطب قرار دادن مدیران و هیات رئیسه ی فعلیدانشگاه انتظار دارد که هر چه سریعتر اقدامی عاجل رادر دستور کار قرار دهند.در پایان برای ما در زمین قرار و برای قلبهای مردم آرامش آرزو می کند.

نشست هم اندیشی اصلاحات دانشکده معماری برگزار شد
با حضور اعضای هیات علمی:

نشست هم اندیشی اصلاحات دانشکده معماری برگزار شد

نشست هم اندیشی درمورد اصلاحات معماری دانشکده در حال ساخت هنر،معماری و شهرسازی با حضور تمامی اعضای هیات علمی گروه های سه گانه هنر معماری و شهرسازی صبح امروز در محل دانشکده برگزار شد. در این نشست اساتید با بررسی جوانب مختلف ساخت دانشکده، نظرات کارشناسی خود را جهت ارائه به حوزه عمرانی واحد کرمان ارائه نمودند.
مسابقه طراحی تالار دانشکده معماری، هنر و شهرسازی
مسابقه طراحی

مسابقه طراحی تالار دانشکده معماری، هنر و شهرسازی

برای دستیابی به اطلاعات کامل در خصوص مسابقه طراحی تالار دانشکده معماری، هنر و شهرسازی لطفا فایل ضمیمه را دانلود نمایید.