دانشکده هنر ومعماری

اطلاعیه

استادان گرامی و همکاران عزیز

ضمن شادباش روز دوازدهم اردیبهشت ماه، روز معلم، به تمامی مدرسین مدعو و اعضای هیات علمی دانشکده هنر، معماری و شهرسازی واحد کرمان، بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود، شورای آموزشی دانشکده و هیئت رئیسه دانشگاه را حضورتان اعلام می دارم.

شما که در طول سال گذشته صمیمانه و با عشق به دانشکده و موجودیت آن تلاش کرده اید و کاستی ها را تحمل نموده، بر آرمانهای معلمی و اهداف آموزشی دانشکده پای فشردید، شایسته تقدیر و سپاس هستید.

آرزوی همه ما پرورش نسل آینده دغدغه مند نسبت به ارزشهای هنری، معماری و شهرسازی سرزمینمان است و بر این میثاق در این روز گرامی با جامعه خود پیمان می بندیم.

ریاست، معاونت و شورای آموزشی
دانشکده هنر، معماری و شهرسازی

-------------------------------------------------------