دانشکده هنر ومعماری

بازدید ریاست واحد ومعاون پژوهش و فناوری از نمایشگاه تخصصی دانشکده

تعداد بازدید:۴۱۴
ریاست دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوری با حضور در دانشکده هنر، معماری و شهرسازی ضمن گفتگو با دانشجویان و اساتید این دانشکده از نمایشگاه آثار دانشجویی دیدار کردند.
بازدید ریاست واحد ومعاون پژوهش و فناوری از نمایشگاه تخصصی دانشکده

 


( ۲ )

نظر شما :