دانشکده هنر ومعماری

نشست تفکر معماری با انسان

تعداد بازدید:۴۳۳
سخنرانی خانم دکتر مهدیه معینی استادیار و عضوهیات علمی گروه معماری با موضوع تفکر معماری با انسان پنجشنبه ۲۸ اذرماه۹۸ ساعت ۹.۳۰ صبح در تالار همایشهای علمی دانشکده برگزار شد
نشست تفکر معماری با انسان


( ۲ )

نظر شما :