دانشکده هنر ومعماری

نشست تفکر معماری با انسان

تعداد بازدید:۲۲۷
سخنرانی خانم دکتر مهدیه معینی استادیار و عضوهیات علمی گروه معماری با موضوع تفکر معماری با انسان پنجشنبه ۲۸ اذرماه۹۸ ساعت ۹.۳۰ صبح در تالار همایشهای علمی دانشکده برگزار شد
نشست تفکر معماری با انسان


( ۱ )

نظر شما :