دانشکده هنر ومعماری

تصاویر دانشکده هنر،معماری و شهرسازی - آرشیو

نشست هم اندیشی اصلاحات دانشکده معماری برگزار شد
با حضور اعضای هیات علمی:

نشست هم اندیشی اصلاحات دانشکده معماری برگزار شد

نشست هم اندیشی درمورد اصلاحات معماری دانشکده در حال ساخت هنر،معماری و شهرسازی با حضور تمامی اعضای هیات علمی گروه های سه گانه هنر معماری و شهرسازی صبح امروز در محل دانشکده برگزار شد. در این نشست اساتید با بررسی جوانب مختلف ساخت دانشکده، نظرات کارشناسی خود را جهت ارائه به حوزه عمرانی واحد کرمان ارائه نمودند.

ادامه مطلب