دانشکده هنر ومعماری

تصاویر دانشکده هنر،معماری و شهرسازی - آرشیو

نشست تفکر معماری با انسان

نشست تفکر معماری با انسان

سخنرانی خانم دکتر مهدیه معینی استادیار و عضوهیات علمی گروه معماری با موضوع تفکر معماری با انسان پنجشنبه ۲۸ اذرماه۹۸ ساعت ۹.۳۰ صبح در تالار همایشهای علمی دانشکده برگزار شد

ادامه مطلب
کارگاه پژوهشی در طراحی جلد در ایران و جهان

کارگاه پژوهشی در طراحی جلد در ایران و جهان

مراسم سخنرانی با موضوع پژوهشی در طراحی جلد در ایران و جهان ساعت ۸.۳۰ مورخ چهارشنبه ۲۷ اذرماه با حضوردکتر ابراهیم کاشانی( از اساتید دانشکده هنر.معماری و شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق و علم و فرهنگ تهران ) همراه با برگزاری ورکشاپ تخصصی در تالار همایشهای علمی دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب