دانشکده هنر ومعماری

اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی

کارگاه پژوهشی در طراحی جلد در ایران و جهان

کارگاه پژوهشی در طراحی جلد در ایران و جهان

مراسم سخنرانی با موضوع پژوهشی در طراحی جلد در ایران و جهان ساعت ۸.۳۰ مورخ چهارشنبه ۲۷ اذرماه با حضوردکتر ابراهیم کاشانی( از اساتید دانشکده هنر.معماری و شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق و علم و فرهنگ تهران ) همراه با برگزاری ورکشاپ تخصصی در تالار همایشهای علمی دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب