دانشکده هنر ومعماری

اطلاعیه های دانشجویی

نشست تفکر معماری با انسان

نشست تفکر معماری با انسان

سخنرانی خانم دکتر مهدیه معینی استادیار و عضوهیات علمی گروه معماری با موضوع تفکر معماری با انسان پنجشنبه ۲۸ اذرماه۹۸ ساعت ۹.۳۰ صبح در تالار همایشهای علمی دانشکده برگزار شد

ادامه مطلب