دانشکده هنر ومعماری

اخبار

برگزاری کارگاه پژوهش وکارآفرینی معماری پایدار

برگزاری کارگاه پژوهش وکارآفرینی معماری پایدار

به همت دانشکده هنر، معماری و شهرسازی کارگاه پژوهش وکارآفرینی معماری پایداربا حضور دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در تالار همایش های دانشکده معماری برگزار شد.

ادامه مطلب