دانشکده هنر ومعماری

صفحات مرتبط

مدیر گروه معماری

 

نام و نام خانوادگی: وحیده رحیمی مهر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی معماری

ایمیل:yekta.rahimi@yahoo.com

دریافت رزومه