دانشکده هنر ومعماری

صفحات مرتبط

  • - رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

نام: مریم

نام خانوادگی: فدایی قطبی

محل وتاریخ تولد: کرمان -۱۳۵۹

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل